Kortreist energi til Trøndelags innbyggere

28.06.2023

Trondheim Renholdsverk og Fosen Renovasjon fortsetter for tredje kontraktsperiode det gode samarbeidet med Norsk Gjenvinning Downstream og Statkraft Varme AS.

De trøndelagsbaserte renovasjonsselskapene har på nytt tildelt NGD kontrakten som omhandler mottak og sluttbehandling av 38 400 tonn restavfall til energigjenvinning. Etter en offentlig anbudsprosess er det klart at NGD og Statkraft Varme AS får fortsette å håndtere restavfallet fra Fosen og TRV. Dette er det nest største enkeltstående anbudet på husholdning i Norge, NGD vant i 2022 ROAF som er det største enkeltstående anbudet i Norge. Dette viser med all tydelighet de solide løsningene vi kan tilby våre kunder.

Trøndelagsanbudet har kontraktoppstart i juni og NGD har ansvar for mottak av 4200 tonn fra Fosen Renovasjon og 34 200 tonn fra Trondheim Renholdsverk. I samarbeid med Statkraft Varme har NGD vunnet denne kontrakten flere ganger, og går nå inn i den 3. kontraktsperioden. Kontrakten har en varighet på 2 år, med mulighet til forlengelse i ytterligere to år.

Statkraft Varme er godt fornøyd med å få fortsette og ta imot den lokale tonnasjen fra Trondheim, Indre Fosen, Bjugn, Ørland og Åfjord kommune. Å varme opp byer med ressurser som ellers ville gått tapt, er et viktig bidrag på vei mot en klimanøytral energiforsyning. Det gir en stor miljøverdi å kunne redusere transport og miljøutslipp ved at brenselet til fjernvarmeproduksjonen kommer fra nærområdet.