Favicon files not found

Jeg vil kjøpe råvarer

Thomas Ekstrøm - GMP Papirlager ved vårt anlegg Groruddalen Miljøpark i Oslo.

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet. Vi har gjort store investeringer i bearbeidings- og behandlingsanlegg for å sikre stabile leveranser og forutsigbar kvalitet på de råvarene vi produserer.

Norsk Gjenvinning Downstream er en egen forretningsenhet med rendyrket fokus på leveranser av sekundære råvarer og avfallsbasert brensel. Vi leverer råvarer til nedstrømskunder både nasjonalt og internasjonalt.

Et eget team med spesialister jobber løpende med produktutvikling, kvalitetsforbedring og logistikkoptimalisering basert på å et ønske om å være i forkant når det gjelder bærekraft. Et ufravikelig krav til compliance er underliggende for alt vi gjør.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner