Favicon files not found

Om oss

Thomas Ekstrøm - GMP Papirlager ved vårt anlegg Grorudalen Miljøpark i Oslo.

Vi er konsernets marked- og tradingdivisjon og håndterer transport og salg av ferdigvarer. Vi har kontorer i Oslo og Bergen. Totalt er vi 35 personer.

Størrelse
I 2018 håndterte vi 1,3 millioner tonn avfall. Vi er det ledende selskapet i Norge innen gjenvinning og miljøtjenester. 

Markeder og kunder
Vi opererer i to markedsområder; oppstrøms og nedstrøms.

  • Oppstrømsmarkedet: næringsliv, offentlig sektor i Norge.
  • Nedstrømsmarkedet: prosessindustri i Skandinavia, Europa og Asia som kjøper våre avfallsbaserte råvarer som returpapir, plast, metaller og brensel.

Gjenvinningsgrad

I 2018 hadde vi en samlet gjenvinningsgrad på cirka 83 %. 39 % av råvarestrømmen gikk til materialgjenvinning og 44 % til energigjenvinning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner