Favicon files not found

Farlig avfall

Farlig avfall

Norsk Gjenvinning har siden 90-tallet vært en sentral aktør innen farlig avfall, og har bygget opp en organisasjon med solid kompetanse. Vi håndterer i dag alle typer farlig avfall, både for private aktører, næringsliv, og myndigheter. 

Norsk Gjenvinning kan tilby gode og landsdekkende løsninger for farlig avfall. Vi har mange godkjente mottaksanlegg hvor farlig avfall kan leveres, og hvor vi gjennom ulike typer forbehandling sørger for at avfallet kan gå til de beste løsningene. Vi tilbyr også avhenting av farlig avfall, enten i form av innsamling til egne anlegg eller ved at avfallet transporteres direkte til endelig sluttbehandling.

Vi har en rekke avsetningskanaler for farlig avfall både nasjonalt og internasjonalt, og kan således til enhver tid tilby konkurransedyktige løsninger. Våre kunder vil ha full tilgang på detaljer om hva som er levert eller avhentet i rapporteringssystemet Grønt Ansvar®, og vi deklarerer det farlige avfallet på vegne av kunde der dette er ønskelig.

Ta kontakt med våre selgere for farlig avfall dersom du ønsker en trygg og konkurransedyktig nedstrømsløsning for ditt avfall.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner