Favicon files not found

Våtorganisk avfall

Domestic and garden compost heap.

Våtorganisk avfall oppstår i all hovedsak som matavfall fra husholdninger, storkjøkken og næringsmiddelindustri.

Norsk Gjenvinning leverer våtorganisk avfall til anlegg som produserer Biogass. Biogass brukes som drivstoff i kjøretøy og til oppvarming eller produksjon av elektrisitet.  

Utslipp av klimagasser oppstår både i forbindelse med uttak, fremstilling og bruk av fossil energi, kunstgjødsel og torv. Når våtorganisk avfall erstatter bruk av fossil energi, kunstgjødsel og torv bidrar det til reduserte utslipp av klimagasser.

Ser du etter avsetning for våtorganisk avfall bistår en av våre selgere gjerne med å finne en sikker og konkurransedyktig løsning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner