Favicon files not found

Papir

Papir

Norsk Gjenvinning har gjennom en årrekke vært markedsleder på returpapir i Norge. Store papirvolumer og solid kompetanse fra gjenvinnings- og papirindustrien har gjort det mulig for oss å bygge et omfattende nettverk mot fabrikker i Europa og Asia.  

Gode logistikkløsninger er nøkkelen til lønnsomme nedstrømsløsninger. Sammen med de andre avdelingene for nedstrøms salg har vi på returpapir etablert en egen logistikkorganisasjon. Vi frakter store volumer på bil ut i Europa og i sjøcontainere til Asia.

Gjennom vårt nettverk på logistikk og salg finner vi de beste løsningene og kan optimalisere salget mot de markeder som gir best resultat for våre leverandører. Det gir konkurransedyktige priser og sikkerhet for avsetning selv i vanskelige perioder. Pris er alltid viktig, men aldri viktigst.

Vi selger kun under forutsetning at våre nedstrømsløsninger er kjent og at omsetningen skjer innenfor Norske og internasjonale bestemmelser. Alle aktører som selger returpapir gjennom vårt system tilbys full sporbarhet mot sluttkunde.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner